Świetliki

Świetliki

poniedziałek, 31 sierpnia 2015


Po pięknych, słonecznych i pełnych wrażeń wakacjach powitaliśmy nowy rok szkolny. Szczególną radością jest dla nas obecność pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy zasiądą w szkolnych ławkach. To między innymi dla Was – nasze kochane pierwszaki – rokrocznie uruchamiamy świetlicę! Tutaj będziecie mogli spędzać czas przed i po lekcjach na zabawie z Waszymi koleżankami i kolegami. Wierzymy, że chwile spędzone w szkolnej świetlicy będą dla Was niezapomniane! 

Rodziców prosimy o składanie karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Osoby, które nie otrzymały druku pierwszego września mogą go odebrać u wychowawcy świetlicy. 

Prosimy również o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi w zakładce: To  trzeba wiedzieć bądź na stronie internetowej szkoły (założeniami organizacyjnymi, procedurą odbioru dziecka ze świetlicy oraz jej regulaminem).