Świetliki

Świetliki

Harmonogram dnia

7.00-8.00 – zabawy stolikowe i zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, przygotowanie do zajęć, zabawy w suchym basenie, układanie budowli z klocków;
11.25 – 13.30 – przerwa obiadowa, wietrzenie sali, odpoczynek i zabawy dowolne;
13.30 – 14.30 – zabawy ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy stolikowe, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, układanie puzzli, gry planszowe, zajęcia tematyczne związane z tematem tygodnia, zajęcia plastyczno – techniczne, odrabianie zadań domowych;
15.30 – 17.00 – zabawy w suchym basenie, gry i zabawy na świeżym powietrzu, konstruowanie budowli z klocków, brył, oglądanie bajek, czytanie prasy i literatury dziecięcej, zabawy stolikowe, konkursy /quizy/zagadki/rebusy, popołudnia filmowe: oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD, zajęcia muzyczno-relaksacyjne, zabawy integracyjne, porządkowanie sali.


Uwaga: rozkład zajęć może ulec nieznacznej zmianie. Jest on bowiem uwarunkowany liczbą osób przebywających w świetlicy, warunkami pogodowymi oraz zainteresowaniami dzieci.