Świetliki

Świetliki

niedziela, 18 października 2015

Zło dobrem zwyciężaj!

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!
To Pawłowe zawołanie towarzyszyło pracy duszpasterskiej i życiu patrona naszej szkoły bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. Jerzy już jako mały chłopiec chętnie uczestniczył w życiu Kościoła. Bywał często na nabożeństwach różańcowych czy majowych, z zapałem służył do Mszy Świętej. Po ukończeniu liceum i zdaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie. Już w tym czasie jego wiara była przyczyną prześladowania, ośmieszania i drwin ze strony władz. Mimo to Jerzy - wtedy jeszcze kleryk - nie ustawał w modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. W maju 1972 roku z rąk Prymasa Polski - kard. Stefana Wyszyńskiego otrzymał święcenia kapłańskie. 

Ksiądz Jerzy działał aktywnie we wszystkich parafiach, do których był posłany. Kochał pracę z młodzieżą, wyjeżdżał na obozy wędrowne i wycieczki, przyjmował u siebie tych, którzy potrzebowali rozmowy. Mimo podupadania na zdrowiu, nie zaprzestawał walki o każdego wiernego i walki o wolną Ojczyznę. Uczestniczył w strajkach robotniczych, był blisko robotników, każdego dnia modlił się z nimi i za nich. 

W swoich homiliach ks. Jerzy nie bał się wypowiadać słów prawdy, słów, które potępiały za kłamstwo, niesprawiedliwość, czy deptanie godności człowieka. Był znany w całym kraju ze swoich przemówień. Jego zawziętość i szczerość zjednały mu rzesze ludzi, ale niestety również przeciwników. Szykanowano go, tropiono, chodzono za nim krok w krok. Wzywano go na przesłuchania, na których deptano jego godność. Do mieszkania wrzucano cegły i materiał wybuchowy, malowano samochód farbą. Mimo to nie przestawał głosić dobra. Nie nawoływał do nienawiści i zemsty, ale do miłości i pokoju. 
Zginął z rąk swoich przeciwników 25.10.1984 roku.

"Tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacanie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno." 


W dniu jutrzejszym obchodzić będziemy Święto naszej szkoły. Rozpocznie się ono Mszą Św. o godz. 9.00 w Kościele pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Po Mszy udamy się do szkoły, gdzie nasze pierwszaki zostaną włączone do grona uczniów szkoły. Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Świetlica w tym dniu będzie czynna.