Świetliki

Świetliki

poniedziałek, 13 listopada 2017

Nasza ojczyzna

Poprzedni tydzień w świetlicy upłynął nam pod znakiem rozmów na temat naszej ojczyzny, słuchania polskich legend i przygotowań do Przeglądu Pieśni Patriotycznych, w którym mieliśmy okazję dziś uczestniczyć. Jako wychowankowie świetlicy wspólnie zaśpiewaliśmy "Pieśń o ojczyźnie" - utwór oparty na pięknym wierszu K. I. Gałczyńskiego. 

Naszą świetlicową gazetkę w tym tygodniu ozdobiła natomiast skrupulatnie wyklejana przez nas popołudniami mapa Polski. Zapraszamy do naszej galerii :)
PIEŚŃ O OJCZYŹNIE

Ty jesteś, ojczyzno, jak płomień wysoki,
jak dzień, co ludowi zabłysnął;
to morze szumiące, te górskie potoki,
to niebo - to tyś jest, ojczyzno.

Tyś metal gorący, heroizm górniczy,
robota i taniec wesoły,
i wioski srebrzyste od lamp elektrycznych,
i dzieci idące do szkoły.

To twoje na drogach padają promienie,
to twój głos słyszymy po nocy.
Kto idzie przez życie z ojczyzny imieniem,
w zwycięstwo ten idzie i w słońce.

Tyś mosty Wrocławia i wiosna w Szczecinie,
i srebrne warszawskie gołębie.
My ciebie, ojczyzno, w swych pieśniach sławimy
i w walce, i w pracy codziennej.

Nam dzień się jak okno szeroka otwiera
nad Wisłą i Odrą, i Nysą.
Ojczyzno Chopina, ojczyzno Waltera,
waleczna, ludowa ojczyzno.

Konstanty Ildefons Gałczyński


1953