Świetliki

Świetliki

wtorek, 23 kwietnia 2019

Dzień Wody

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Aktywnie uczestniczymy również i my. Z okazji tak ważnego święta w naszej świetlicy zorganizowaliśmy zajęcia, które miały na celu uświadomić dzieciom jak wielką rolę odgrywa woda w naszym życiu i jak wielkie zagrożenie niesie za sobą jej brak.  Dzieci dowiedziały się dlaczego Ziemię nazywamy niebieską planetą.
Szukaliśmy odpowiedzi dlaczego woda jest nam niezbędna do życia. Szukaliśmy pomysłów jak prawidłowo powinniśmy korzystać z jej zasobów oraz jak postępować aby zmniejszyć jej zużycie podczas wykonywania codziennych czynności. 

Rozmawialiśmy o zjawisku zanieczyszczenia wód oraz ich oczyszczaniu. Świetliki dowiedziały się, że Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć dzieciom, że każdą kroplę wodę trzeba szanować!