Świetliki

Świetliki

czwartek, 30 maja 2019

Nasze majowe święto

Maj to miesiąc szczególny dla naszej Ojczyzny. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są bowiem w Polsce święta upamiętniające najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości.
1. Maja obchodzimy Święto Pracy. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem obchodzonym 2. Maja. W tym dniu przypominamy sobie o historii i znaczeniu biało – czerwonej flagi. Narodowe Święto Trzeciego Maja to święto państwowe, które jest obchodzone na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3. Maja.
Tematyka tych świąt była okazją do pogadanek i rozmów w ramach zajęć edukacyjnych z wychowankami naszej świetlicy o rozbudzaniu szacunku do ludzi pracy, symbolach narodowych, patriotyzmie i znaczeniu Ojczyzny w naszym życiu.
Zajęcia miały na celu uwrażliwienie dzieci na wartości związane z naszą Ojczyzną – Polską. Wszystkie prace plastyczne naszych uczniów posłużyły do wykonania gazetek okolicznościowych o tematyce patriotycznej.