Świetliki

Świetliki

czwartek, 30 maja 2019

Unia Europejska

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. 

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami na temat UE. Zajęcia miały różnorodną formę: wykłady, pogadanki, prezentacje multimedialne, praca z mapą polityczną Europy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy dydaktyczne (krzyżówka, zagadki, gry planszowe). Uczniowie dowiedzieli się jak powstała UE, poznali symbole UE (flaga, hymn, waluta) oraz zdobyli podstawowe informacje (stolica, flaga, położenie na mapie Europy, charakterystyczne elementy architektoniczne, potrawy, zwyczaje i tradycje) na temat państw członkowskich UE. 
W ramach zajęć plastycznych dzieci pokolorowały flagi wybranych państw europejskich.